India Administrator  >>  

Flashplayer sorununuz var.

HOME PAGE ISO 9001 ISO 14001 Training Contact Us ----------- -----------

Ekosistem içinde, madde ve enerji döngülerinin bozulmasına canlı ve cansız çevrenin doğal olmayan kaynaklar tarafından olumsuz yönde etkilenmesine ÇEVRE KİRLİLİĞİ diyoruz.

Çevre kirliliği, yaşadığımız çevrede ortaya çıkan canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyen fiziksel ve kimyasal olayların tümüdür.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Çevre sorunları, nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşmenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

İnsanın çevredeki doğal kaynakları değerlendirmesi olağan bir süreçtir. Ancak kaynakların düzensiz ve kötü kullanımı endüstriyelleşme adına çevreye önem verilmemesi sonucu doğa kendisini yenileyemez ve dengesini koruyamaz hale gelmiştir. İnsanların sadece kendilerini ve bugünü düşünmeleri sonucu gelecek nesillere yeterli kaynak ve temiz bir çevre kalmayacaktır.

Çevre kirliliğinin sınıflandırılması

 • Çevre kirliliğinin sınıflandırılmasıHava Kirliliği
 • Su Kirliliği
  • Deniz Kirliliği
  • Göl Kirliliği
  • Akarsu Kirliliği
  • Yer Altı Suları Kirliliği
  • İçme Suyu Kaynakları Kirliliği
 • Gürültü Kirliliği
 • Toprak Kirlenmesi
 • Tarım Topraklarının Yok Edilmesi
 • Toprak Erozyonu
 • Katı Atıklar -Çöpler
 • Orman Doğal Bitki Örtüsü ve Yeşil Alanların Yok Edilmesi
 • Asit Yağışları
 • Radyoaktif Kirlenme
 • Çarpık Kentleşme
 • Görsel kirlilik
FQC FIRST QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED  -  SCO- 37, Sector 12, Panchkula- 34109, India www.fqcert.com   &   info@fcert.com 

gsg FQC © 2008, Legal Notice    
Design M.SAYGI