India Administrator  >>  

Flashplayer sorununuz var.

HOME PAGE ISO 9001 ISO 14001 Training Contact Us ----------- -----------

ISO 14001 Kalite Terimleri

fqcSÜREKLİ GELİŞME: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak içinkuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu(flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime girenunsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan,olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevreamaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

KİRLENMENİN ÖNLENMESİ: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreyesokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzemeikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarınıkarşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.

HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal vehizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerintoplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.

 

ISO 14001 STANDART MADDELERİ

1.  KAPSAM
     2.  ATIF YAPILAN STANDARTLAR
     3.  TARİFLER
     4.  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARI VE BAŞLICA UNSURLARI
          4.1  GENEL ŞARTLAR
          4.2  ÇEVRE POLİTİKASI
          4.3  PLANLAMA
                 4.3.1  ÇEVRE BOYUTLARI
                 4.3.2  KANUNİ VE DİĞER ŞARTLAR
                 4.3.3  AMAÇ VE HEDEFLER
                 4.3.4  ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI VEYA PROGRAMLARI
          4.4  UYGULAMA VE İŞLEM
                 4.4.1  BÜNYE (YAPI) VE SORUMLULUK
                 4.4.2  EĞİTİM, BİLİNÇ VE EHLİYET
                 4.4.3  İLETİŞİM
                 4.4.4  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ BELGEYEBAĞLAMA İŞLEMLERİ
                 4.4.5  BELGE KONTROLÜ
                 4.4.6  İŞLEM KONTROLÜ
                 4.4.7  ACİL HAL HAZIRLIĞI VE BU HALLERDEYAPILMASI GEREKEN İŞLER
          4.5  KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
                 4.5.1  İZLEME VE ÖLÇME
                 4.5.2  RİAYETSİZLİK, DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET
                 4.5.3  KAYIT
                 4.5.4  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI DENETİMİ
          4.6  YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Standart maddelerinden 4.madde uygulama maddesidir.

FQC FIRST QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED  -  SCO- 37, Sector 12, Panchkula- 34109, India www.fqcert.com   &   info@fcert.com 

gsg FQC © 2008, Legal Notice    
Design M.SAYGI