India Administrator  >>  

Flashplayer sorununuz var.

HOME PAGE ISO 9001 ISO 14001 Training Contact Us ----------- -----------

ÇEVRE TETKİK GÖREVLİSİ/ BAŞ TETKİK GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

ISO 14001 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Çevre Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS-EN-ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve Eğitim sonunda tüm katılımcıların EOQ Çevre Yönetim Sistemleri Personeli Belgelendirme Şeması’nda öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği

  • Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) tanımlamaları
  • ÇYS temelleri
  • ÇYS Standardları
  • ISO 14001 standardının tetkikçi gözüyle incelenmesi
  • Tetkik sistemi ve tetkik tipleri
  • Tetkik görevlilerinin nitelikleri
  • Tetkike hazırlık, tetkikin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması
  • Kontrol listeleri
  • Pratik çalışmalar
FQC FIRST QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED  -  SCO- 37, Sector 12, Panchkula- 34109, India www.fqcert.com   &   info@fcert.com 

gsg FQC © 2008, Legal Notice    
Design M.SAYGI